Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir, yani bittiğinde yeri tekrardan dolabilecek olan enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynağı olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynakları tükenmeyen kaynak niteliğinde olduğu gibi, bitmek bilmeyen enerjileri ile başka enerji kaynaklarının da üretilmelerinde önemli bir paya sahiptirler. Su, güneş ve rüzgar gibi enerjiler, yenilenebilir enerjiye en güzel örnekler arasındadır. Yenilenebilir enerjilerin doğal birer kaynak olması, doğanın insanlara en önemli armağanlarından biridir.

Günümüzde tükenmesi mümkün olan diğer kaynakların olumsuz çevre faktörlerinden büyük ölçüde etkilenmiş olmaları, yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen değerin daha da artmasına neden olmuştur. Ekonomik yönden yükselişte olan birçok ülke, önceliği yenilenebilir kaynaklarına vermekte ve ekonomik yönden dış ülkelere daha az bağlı bir yönetime sahip olmaktadırlar. Okyanus enerjisi, jeotermal enerji, biyo-kütle enerjisi ve hidroelektrik enerji diğer yenilenebilir enerjiler arasında yer almaktadır.

Verdiğimiz Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hizmetleri Nelerdir?

Güneş Enerjisi
Yenilenebilir enerji denince akla ilk gelen güneş enerjisidir. Sonsuz ve çevre için zararsız olması, pek çok alandaki enerji ihtiyacı için güneş enerjisinden faydalanmayı sağlamaktadır.

Güneş Enerjisinin Avantajları;

 • Yenilenebilir enerji kaynağıdır
 • Doğal malzemeler kullanılır
 • Çok ekonomiktir
 • Hava alanı aydınlatması
 • Dış kaynaklara bağımlı değildir ve her ülke kullanabilir
 • Çevresel açıdan temiz enerji kaynağıdır.

Rüzgar Enerjisi
Güneş enerjisinden aldığı güçle yeni bir yenilenebilir enerji kaynağı niteliği kazanan rüzgar enerjisi de, rüzgarın esme gücüne bağlı olarak elde edilen enerjinin elektrik enerjisine dönüşmesini sağlamaktadır.

Rüzgar Enerjisinin Avantajları

 • Sürekli bir enerji kaynağıdır
 • Doğal kaynaklardan olduğu için dışa bağımlılığı yoktur
 • Rüzgar enerjisi sektörü sürekli geliştiği için birim maliyetler de sürekli düşmektedir
 • Temiz enerji kaynaklarındandır ve çevreye zararı yok denecek kadar azdır
 • Yer yüzünün neredeyse %95’inde rüzgar enerjisinden faydalanılabilir.